ارور و خطاهای لباسشویی سامسونگ و راههای رفع ان با راهنمایی مفید

ارور و خطاهای لباسشویی سامسونگ و راههای رفع ان با راهنمایی مفید 

ماشین لباسشویی سامسونگ یک انتخاب محبوب برای خانواده ها در سراسر جهان است. در حالی که آنها به طور کلی قابل اعتماد و کارآمد هستند، مانند همه ماشین ها، ممکن است خطاها و نقص هایی را تجربه کنند. درک کدهای خطای مختلفی که ممکن است ماشین لباسشویی سامسونگ شما نمایش دهد می تواند به شما کمک کند مشکلات را عیب یابی کرده و قبل از جدی شدن آنها را برطرف کنید. این مقاله برخی از رایج‌ترین کدهای خطای ماشین لباسشویی سامسونگ و دلایل احتمالی آن‌ها را بررسی می‌کند و همچنین نکاتی را در مورد نحوه رفع این مشکلات ارائه می‌کند. چه صاحب ماشین لباسشویی سامسونگ باشید و چه صرفاً در مورد کدهای خطای مختلفی که ممکن است در لوازم خانگی مدرن ایجاد شود کنجکاو باشید، این مقاله اطلاعات ارزشمندی در مورد این موضوع ارائه می دهد.

ارور و خطاهای لباسشویی سامسونگ و راههای رفع ان با راهنمایی مفید

کد خطاشرحعللراه حل
1C/1Eاین کد خطا نشان می دهد که سنسور سطح آب مشکل دارد.
 • نقص سنسور
 • گرفتگی یا گرفتگی
 • اضافه بار
دستگاه را در برق خاموش کنید سپس 1 دقیقه قبل از راه اندازی مجدد صبر کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
3C/3E/3E1/3E2/3E3/3E4این کد خطا نشان می دهد که مشکلی در موتور ماشین لباسشویی وجود دارد.
 • اضافه بار
 • برس های موتور فرسوده
 • مشکلات منبع تغذیه
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
3CPاین کد خطا نشان دهنده مشکل کنترل الکترونیکی است.
 • مشکلات منبع تغذیه
 • برد کنترل معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
4C/4Eاین کد خطا نشان دهنده مشکل در تامین آب است.
 • شیر تامین آب
 • شیلنگ های پیچ خورده یا آسیب دیده
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
4C2، 4E1، 4E2، 4Edاین کدهای خطا نشان می دهد که مشکلی در دمای آب وجود دارد.
 • شیر ورودی آب معیوب
 • سنسور دما معیوب
 • گرفتگی فیلتر
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
5C، 5Eاین کد خطا نشان دهنده مشکل در تخلیه آب است.
 • گرفتگی شلنگ تخلیه
 • گرفتگی فیلتر
 • پمپ تخلیه معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
6Eاین کد خطا نشان می دهد که آبگرمکن به درستی کار نمی کند.
 • آبگرمکن معیوب
 • رسوب گیری
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
8Cاین نشان می دهد که یک خطای فعلی وجود دارد.
 • اضافه بار
 • بار نامتعادل
 • موتور معیوب
دستگاه را در برق خاموش کنید سپس 1 دقیقه قبل از راه اندازی مجدد صبر کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
9E1، 9E2، 9H1این نشان دهنده یک خطای برق در دستگاه است.
 • مسائل برق
 • برد کنترل معیوب
 • اتصالات سست
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
11Eاین کد خطا نشان می دهد که سطح آب پایین شناسایی شده است.
 • مسائل تامین آب
 • مسدود شدن صفحه های ورودی
 • شیر آب معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
12Eاین کد خطا نشان دهنده مشکل در دکمه های ماشین لباسشویی است.
 • آسیب فیزیکی
 • آسیب رطوبت یا آب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
13Eاین مشکل نشان دهنده یک خطای ارتباط سیگنال است.
 • اتصالات معیوب
 • مسائل برق
 • اشکالات نرم افزاری
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را از اینجا رزرو کنید .
 

کدهایی که با یک حرف شروع می شوند

کد خطاشرحعللراه حل
AC6/AC/AEاین نشان دهنده یک خطای ارتباط سیگنال در دستگاه است.
 • اتصالات معیوب
 • مسائل برق
 • اشکالات نرم افزاری
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
bE1/bE2/bE3این کد خطا نشان دهنده مشکل در دکمه های ماشین لباسشویی است.
 • آسیب فیزیکی
 • آسیب رطوبت یا آب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
CEاین کد خطا نشان می دهد که مشکلی در دمای آب وجود دارد.
 • شیر ورودی آب معیوب
 • سنسور دما معیوب
 • گرفتگی فیلتر
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
dC/DC/DC1/dE/dE1این نشان دهنده وجود مشکل در قفل شدن درب است.
 • موانع
 • قسمت معیوب
هر گونه مانع در درب را بررسی کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E1این کد خطا نشان دهنده مشکل در تامین آب است.
 • شیر تامین آب
 • شیلنگ های پیچ خورده یا آسیب دیده
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E2این خطا نشان دهنده مشکل در تخلیه آب است.
 • گرفتگی شلنگ تخلیه
 • گرفتگی فیلتر
 • پمپ تخلیه معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E3/OC/OE/OFاین کد خطا نشان دهنده یک خطای سرریز است.
 • پمپ تخلیه مسدود یا آسیب دیده است
 • سنسور سطح آب معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E5/E6/HE1این کد نشان می دهد که آبگرمکن کار نمی کند.
 • آبگرمکن معیوب
 • رسوب گیری
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E7این کد خطا نشان می دهد که سنسور سطح آب مشکل دارد.
 • نقص سنسور
 • گرفتگی یا گرفتگی
 • اضافه بار
دستگاه را در برق خاموش کنید سپس 1 دقیقه قبل از راه اندازی مجدد صبر کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E8/H1/HC/HEاین کدهای خطا نشان می دهد که مشکلی در دمای آب وجود دارد.
 • شیر ورودی آب معیوب
 • سنسور دما معیوب
 • گرفتگی فیلتر
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
E9این کد خطا نشان می دهد که سطح آب پایین شناسایی شده است.
 • مسائل تامین آب
 • مسدود شدن صفحه های ورودی
 • شیر آب معیوب
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
EA/EBاین کد خطا نشان می دهد که مشکلی در موتور ماشین لباسشویی وجود دارد.
 • اضافه بار
 • برس های موتور فرسوده
 • مشکلات منبع تغذیه
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
FEاین کد خطا نشان می دهد که فن مشکلی دارد.
 • موتور خراب
 • خرابی برد کنترل
 • فیلتر گرفتگی یا کثیف
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
 
 
LC/LC1/LE/LE1این نشان می دهد که سطح آب پایین تشخیص داده شده است.
 • گرفتگی دریچه ورودی آب
 • سنسور سطح آب معیوب
 • پمپ آب خراب است
توصیه می کنیم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. می توانید خدمات تعمیر را  از اینجا رزرو کنید .
 
  

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش