• فروش پد های سلولزی ،
  کولر های 7000 الی کولر های مینی 
 • ​​​​​​​ست کامل پد سلولزی 
 • توضیحات
 • سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی نسبت به پوشال
 • توزیع یکنواخت آب در تمام سطح پد برخلاف پوشال( خاصیت مویینگی)
 • خاصیت جذب بیشتر آب
 • پد سلولزی باعث کاهش عبور گرد و غبار به داخل فضا می شود.
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ در اﺑﻌﺎد و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت برای کاربری ها مختلف
 • ﻧﺼﺐ ، ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﺳـﺎن ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﺴﺘـﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ بویژه در کاربرد گلخانه و مرغداری
  ​​​​​​​

فروش پدهای سلولزی نمایندگی انرژی،آبسال ،سپهرالکتریک در اندیشه و شهریار

فروش پد های سلولزی 

در باره کولان سل
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﯾﺮان، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎل 1384 اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻼش ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی به عنوان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎسب به جای ﭘﻮشال آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و در سال 1387 اولین ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی در اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰی در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺷﺘﻬﺎرد واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز آﻏﺎز ﺑﮑﺎر ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل 1388 ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد، اﻣﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﺴـﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی متخصص و ﻓﻨﯽ در ﺑﺨﺶ های مختلف ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﭘﯿﺶ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎزی وارد ﺷﻮد و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ حوزه را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
​​​​​​​فروش پد های سلولزی


از ابتدای دهه 90 افزایش سطح آگاهی بازار نسبت به مزایای استفاده از پد سلولزی به جای پوشال باعث شد سایر تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کولر آبی در ایران با استقبال مشتریان کولر سلولزی مواجه شده و با اختصاص بخشی از تولیدات خود به این محصول سعی در انطباق خود با تغییر الگوی مصرف کولر آبی نمودند. این تغییر رویکرد تنها مختص بازار ایران نبوده بلکه کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان نیز متقاضی کولر آبی سلولزی شده اند و انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور بسیاری از کولرهای آبی در ایران با پد سلولزی روانه بازار شوند. پد سلولزی قابلیت استفاده در تمامی کولرهای آبی اعم از خانگی، تجاری و صنعتی را داراست.​​​​​​​
یکی از کابردهای مهم پد سلولزی استفاده از آن در کولرهای آبی بجای پوشال است. کولر آبی سلولزی در بســیاری از کشورهای پیشرفته دنیا سال‌هاست کاربرد دارد، برای اولین بار در ایران این محصول در سال 1378 توسط شرکت انرژی تولید و معرفی شد. کولر سلولزی نسبت به کولرهای آبی پوشالی خنکای بیشتری ایجاد می کنند و عمر مفید پد در آنها بسیار بالاتر از پوشال است.

مزایا

طول عمر بالا

کولان‌سل، تنها شرکت تولیدکننده پد سلولزی در ایران است که محصولاتش را 36 ماه گارانتی می‌نماید.​​​​​​​

خنکی بیشتر پد سلولزی، نسبت به پوشال، به دلیل ساختار منظم و ایستا در پد سلولزی است. ساختار متراکم و موجدار پد، سبب افزایش سطح تماس آب با هوا، پخش یکنواخت آب در سراسر پد و خاصیت جذب آب بیشتر می‌شود. در نتیجه کارایی و بازده تبخیر به طور میانگین 30% در طول فصل افزایش می‌یابد.

خنکی بیشتر

کاغذهای مورد استفاده در پدهای سلولزی کولان‌سل، از کشورهای اروپای شمالی مستقیما وارد و به کار گرفته می‌شود.​​​​​​​

کاغذ ویرجین اروپای شمالی

کولان‌سل در سال‌های اخیر با اتکا بر دانش متخصصین ایرانی، در راستای تولید رزین‌های تخصصی پد سلولزی گام برداشته و توانسته است محصولاتی با کیفیت برتر عرضه نماید.​​​​​​​

تنها تولیدکننده تخصصی رزین‌های پد سلولزی در ایران

خدمات فنی قهرمانی

​ثبت سریع آدرس
​​​​​​​با اپلیکیشن ایمن سرویس

با ورود به این قسمت شما میتوانید نوع سرویس درخواستی ،نوع دستگاه ،برند لوازم خانگی ،آدرس  و شماره تماس خود را وارد و سیستم خودکار آدرس شما را در پنل مدیریت ثبت و تکنسین مربوطه به محل اعزام میگردد

ورود

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش